Ar įrengtos melioracijos įrenginiai gali trukdyti gaunant leidimą statybai

Jei melioracija trukdo visada galima ją iškelti, pertvarkyti, atnaujinti ir t.t. Taip tai būtų papildomos lėšos tiek projektui, tiek statybai. Nežinau kaip Šiauliuose, bet Vilniaus rajono specialistas neleidžia tik vienu atveju koreguoti melioracijos, kai ji yra pačio didžiausio skersmens berods 200mm. Be to turėkit omenyje, jei melioracija įtakoja trečiųjų asmenų interesus (kaimynų žemėje esančius tinklus), bus būtinas jų sutikimas. Geriausias variantas jums būtų pasikonsultuoti su savivaldybės melioratoriaus skyriaus specialistu, tada jau gausit tikrai kompetentingą informaciją, o gal net ir sąrašą kas tokius projektus gali atlikti tame rajone.

Žemės ūkio skyriusPriėmimo laikas:
I-V nuo 7.30 val. Iki 16.30 val. – žemės ūkio ir valdos registravimas (502)
II nuo 7.30 val. Iki 16.30 val. – melioracijos klausimais (506)
II-III nuo 7.30 val. iki 11.30 val. IV nuo 12.15 val.  Iki 16.30 val. – žemės ūkio technikos įregistravimas (503 kab)
I-IV nuo 7.30 val. Iki 16.30 val. – leidimai kirsti želdinius, medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos, tiesioginės išmokos, draudimo įmokų kompensavimas (524 kab.)
II- nuo 8.00 val. Iki 16.00 val. – topografinių planų derinimas (523 kab.)
III – IV nuo 8.00 val. Iki 16.00 val. – formavimo ir pertvarkymo projektų derinimas (523 kab.)Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:įgyvendina savivaldybėje valstybės politiką žemės ūkio, melioracijos, kaimo plėtros srityse, želdynų ir želdinių apsaugoje, žemės ūkio technikos valstybinės priežiūros ir kaimo gyventojų užimtumo srityje teikia informaciją žemės ūkio subjektams paramai gauti;vykdyti valstybines ir regionines programas;įgyvendinti rajone racionalią žemės ūkio gamybos struktūrą, kuri rinkos ekonomikos sąlygomis skatintų konkurencingos produkcijos gamybą;įgyvendinti kaimo plėtros, rinkos, investicijų, ūkinės veiklos transformavimo valstybės politiką;užtikrinti biudžetinių ir kitų lėšų efektyvų panaudojimą;propaguoti mokslo, naujų technologijų taikymą žemės ūkio ir melioracijos srityse.Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:organizuoja ir įgyvendina Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka kaimo plėtrą bei paramą žemės ūkiui;tvarko ūkininkų ūkio registrą;tvarko traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registrą, atlieka jų techninę apžiūrą;tvarko gyventojų žemės ūkio ir kaimo valdų duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre;administruoja pagal patvirtintas taisykles žemės ūkio naudmenų ir pasėlių rajono pareiškėjų prašymus tiesioginėms išmokoms gauti;organizuoja Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo vykdymą ir nustato žvėrių padarytą žalą žemės ūkiui;patikėjimo teise valdo ir naudoja valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius. Organizuoja šių statinių eksploatavimą, tvarko valstybinę melioracijos statinių apskaitą;atlieka iš biudžeto (ar kitų fondų) finansuojamų melioracijos darbų užsakovo funkcijas;atlieka valstybine melioracijos statinių priežiūrą;išduoda techninės sąlygas projektuojant melioruotose žemėse infrastruktūros objektus, hidrotechninius ir kitus statinius, keičiant žemės paskirtį, bei derina projektus;rengia melioracijos investicinius projektus Europos Sąjungos lėšoms pritraukti;administruoja paraškąs pasėlių, gyvūnų ir augalų draudime;atlieka želdynų ir želdinių apsaugą, išduoda leidimus saugotinų medžių kirtimui;nustatyta tvarka organizuoja piliečių priėmimą, nagrinėja gyventojų, ūkininkų, įstaigų, įmonių ir organizacijų pareiškimus, prašymus, skundus bei pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;nustatyta tvarka rengia medžiagą Tarybos posėdžiams;ruošia mero potvarkių bei administracijos direktoriaus įsakymų projektus žemės ūkio klausimais;organizuoja skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimą;teikia kitiems skyriams bei seniūnijoms jų darbui reikalingą informaciją Žemės ūkio skyriaus kompetencijos klausimais;- prireikus dalyvauja Savivaldybės sudarytų komisijų darbe, rengia išvadas bei pasiūlymus;tvarko skyriaus archyvinius dokumentus;išduoda archyvo dokumentų pagrindu archyvo pažymėjimus, dokumentų kopijas;sudaro skyriaus dokumentacijos planą bei derina jį nustatyta tvarka su Vilniaus apskrities archyvu;konsultuoja rajono įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojus bei kitus gyventojus žemės ūkio klausimais;rengia rajono gyventojams seminarus žemės ūkio klausimais ir teikia metodinius patarimus;tinkamai naudoja ir saugo patikėtas materialines vertybes;vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais rajono savivaldybei deleguotas valstybės funkcijas žemės ūkio ir melioracijos klausimais, taip pat tarybos, kolegijos, mero ir administracijos direktoriaus pavedimus ir nurodymus. Gyventojai, norėdami gauti informaciją žemės ūkio klausimais, gali iš anksto registruotis telefonais:
melioracijos klausimais – 272 5299 arba 502 kab.;
priėmimo diena: antradienis 7.30-16.30 val.
žemės ūkio technikos registravimas – 272 60 65 arba 503 kab.
priėmimo dienos: antradienis ir trečiadienis 7.30-11.30 val., ketvirtadienis 12.15-16.30 val. Visais kitais žemės ūkio klausimais – tel. 272 52 99 arba 502 kab. 7.30-16.30 val.
PareigosVardas, pavardėAprašymasKabineto nr.TelefonaiVedėjasRuslan Narunec
ruslan.narunec@vrsa.ltRodyti502+370(5)2725299Vedėjo pavaduotojasGediminas Janavičius
gediminas.janavicius@vrsa.ltRodyti503+370(5)2726065Vyr. specialistėBirutė Polikevičienė
birute.polikeviciene@vrsa.ltRodyti524+370(5)2753208Vyr. specialistėČeslava Apolevič
ceslava.apolevic@vrsa.ltRodyti507+370(5)2731290Vyr. specialistėDanguolė Tamašauskaitė
danguole.tamasauskaite@vrsa.ltRodyti523+370(5)2400546Vyr. specialistėMalgožata Juškevič
malgozata.juskevic@vrsa.ltRodyti502+370(5)2400820Vyr. specialistasMantas Čibiras
mantas.cibiras@vrsa.lt506+370(5)2756912Vyr. specialistėRegina Dzilbo
regina.dzilbo@vrsa.ltRodyti503+370(5)2401181Vyr. specialistėValerija Kerulis-Drozdovska
valerija.kerulis-drozdovska@vrsa.ltRodyti507+370(5)2111129Vyr. specialistėVladislava Ursul
vladislava.ursul@vrsa.ltRodyti523+370(5)2726319
Paskutinis atnaujinimas: 2020-09-22 22:00:06

Dalinkis

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *